Publicaties

Berichten over uw buurt

Met de gratis e-mailservice ‘Over uw buurt’ kunt u zien of er een vergunning in uw buurt is aangevraagd of verleend. Ontvang rechtstreeks een melding in uw mailbox.

Convenanten

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, om bepaalde (beleids-) doelstellingen te realiseren.

Gemeentearchief

Het archief van de gemeente (en haar voorgangers) gaat terug tot 1611. Op de website van de Historische Vereniging Albrandswaard kunt u veel lezen over de geschiedenis van Albrandswaard.

Gemeente in cijfers

Aan de hand van het collegeprogramma stelt de gemeenteraad ieder jaar de programmabegroting vast. Hierin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar en wat dit gaat kosten.

Lokale regels en bekendmakingen

Bent u benieuwd naar aangevraagde omgevingsvergunningen of een verkeersbesluit bij u in de buurt? Of wilt u weten welke lokale regels gelden in Albrandswaard?

Nieuwsberichten

Bent u benieuwd naar het nieuws van de gemeente? Bekijk de nieuwspagina op de gemeentelijke website.

Open data

De overheid verzamelt veel gegevens om haar dagelijkse taken uit te voeren. Een groot deel van deze data is ook nuttig voor burgers en bedrijven.

Woo-verzoeken

Inwoners kunnen een verzoek indienen om informatie van de gemeente in te zien. Deze informatie wordt openbaar gemaakt.

Ter inzage

Bent u benieuwd welke vergunningen de gemeente, de Provincie Zuid-Holland of de DCMR Milieudienst Rijnmond verleent of welke belangrijke meldingen zij doen?