Begroting en meerjarenraming

Aan de hand van het collegeprogramma stelt de gemeenteraad ieder jaar de programmabegroting vast. Hierin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar en wat dit gaat kosten.

Programmabegroting

In het coalitieakkoord zijn de hoofdlijnen van het collegebeleid verwoord. De programmabegroting is in te zien in de documenten hieronder en via de website met de digitale begroting.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@albrandswaard.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.