Lokale regelgeving

Bent u benieuwd naar aangevraagde omgevingsvergunningen of een verkeersbesluit bij u in de buurt? Of wilt u weten welke lokale regels gelden in Albrandswaard? U kunt de regelgeving en bekendmakingen opzoeken op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplannen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast voor welke doeleinden gronden en gebouwen gebruikt mogen worden, maar ook waar en in welke mate bebouwing mag plaatsvinden. U kunt bestemmingplannen bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl.

Let op, sinds 1 januari 2024 worden bestemmingsplannen niet meer op www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst. Alleen ontwerpbestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 zijn geplaatst zijn hier nog te bekijken. Op dit moment werken we aan een vervangend platform waarop de nieuwe plannen zijn in te zien. Totdat het nieuwe platform er is zijn de plannen en bijbehorende documenten in te zien op de pagina van het stuk dat ter inzage ligt.