Convenanten

Wat zijn convenanten?

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, om bepaalde (beleids-) doelstellingen te realiseren. In een convenant worden schriftelijke afspraken vastgelegd.

Alle convenanten

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

De gemeente en de Belastingdienst hebben de wijze waarop ze met elkaar wensen om te gaan vastgelegd in een convenant. In het convenant is de vorm en de intensiviteit van het toezicht van de Belastingdienst afgestemd op de kwaliteit van de interne beheersing, interne controle en externe controle van de gemeente. Uiteraard zijn en blijven de rechten en plichten op basis van de wet- en regelgeving zonder enige beperking van toepassing.

Geactualiseerd Regioakkoord 2022

Nieuwe woningmarktafspraken regio Rotterdam van 2021 tot en met 2030.

Afvalwaterakkoord

In dit bestuursakkoord is afgesproken door de koepelorganisaties, dat het waterschap en de gemeenten moeten samenwerken in de afvalwaterketen “als ware het één bedrijf’.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar webteam@albrandswaard.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.