Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Het college bereidt de besluiten voor die de gemeenteraad neemt. Voor een groot aantal zaken is het college zelf wettelijk bevoegd. Dit betekent dat het college daar zelf besluiten over mag nemen.

Het college van Albrandswaard bestaat uit drie wethouders en de burgemeester. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. Klik op de namen van de collegeleden voor meer informatie over onder andere nevenfuncties en bestuurlijke overleggen.

Samenstelling