Burgemeester Jolanda de Witte

Partij

D66

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie en Algemeen bestuur

Contactgegevens

Afspraak maken

Wilt u thuis of in het gemeentehuis met de burgemeester in gesprek? Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op voor een afspraak.

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van het RIBW Brabant (bezoldigd)
 • Lid Algemeen bestuur en dagelijks bestuur zorg en veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
 • Voorzitter Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG)
 • Voorzitter groen blauwe tafel Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
 • Voorzitter districtsveiligheidsoverleg (DVO)
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Regio Rotterdam Rijnmond Zuid-Holland Zuid
 • Bestuurslid DeltaPort Donatiefonds
 • Voorzitter Landschapstafel

Bestuurlijke overleggen

 • Lid Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur BAR-organisatie
 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
 • Vertegenwoordiger van Albrandswaard in de vergadering van vennoten GEM Essendael CV
 • Lid van het bestuur Stichting Distripark
 • Portefeuillehouder zorg en veiligheid Regionaal Veiligheids Overleg (RVO)