College werkprogramma

Denken, durven en doen, werk in uitvoering!

Het college werk programma én de begroting zijn op 19 december 2022 besproken in de gemeenteraad. In het college Werk Programma kunt u lezen waar tussen 2022 en 2026 aan wordt gewerkt en waar geld aan uit gegeven wordt. Wij vinden dat iedereen in Albrandswaard van waarde is. Daarom staan de inwoners voorop in onze plannen. We blijven bouwen aan een gezond, veilig, duurzaam en bereikbaar Albrandswaard.

Het college vroeg inwoners om hun mening te geven over de verschillende plannen. Tijdens de bijeenkomst met inwoners, maatschappelijk partners en ondernemers werd duidelijk dat deze inwoners zich goed konden vinden in de meeste plannen en werden plannen aangevuld of bijgesteld. Het college dankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Ook in de komende jaren blijven we met elkaar in gesprek hoe de komende jaren invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de plannen.

Hieronder kunt u het college werkprogramma voor 2022 – 2026, de bijlage en de samenvatting van de consultatie downloaden en lezen.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@albrandswaard.nl of bel naar (010) 506 11 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.