Aan de kant van de Albrandswaardsedijk in Poortugaal ligt het terrein van Antes. Parnassia Groep en de gemeente Albrandswaard onderzoeken samen of het haalbaar is om  een deel van het Antes terrein te bebouwen met woningen.

Parnassia Groep is eigenaar van deze grond. Het gaat om circa 15 hectare. Het plan heeft veel gevolgen voor de directe omgeving. Deze gevolgen moeten eerst goed onderzocht worden voordat er een definitief besluit over het plan kan worden genomen.

Intentieovereenkomst

In oktober 2021 stemde de gemeenteraad in door het sluiten van een intentieovereenkomst met eigenaar Parnassia Groep. Dit betekent de start van alle noodzakelijke verdere onderzoeken voordat er een definitief besluit kan worden genomen. In de intentieovereenkomst staat ook duidelijk waar de gemeente voor verantwoordelijk is en waar Parnassia Groep verantwoordelijk voor is bij deze onderzoeken.

Meer informatie   

Actuele informatie over het ‘Hof van Poortugaal’ is te vinden op de projectwebsite van Parnassia Groep(externe link).