Raad stemt in met krediet voor flexwoningen Achterdijk

2 juli 2024, 10:04

De gemeenteraad van Albrandswaard trekt geld uit voor de bouw van zeventig flexwoningen aan de Achterdijk in Rhoon. De raad ging maandagavond 1 juli akkoord met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om hiervoor 5,3 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Dit betekent dat de eerste stappen kunnen worden gezet voor de bouw van de flexwoningen aan de Achterdijk. Het gaat dan om zaken als het definitief maken van een overeenkomst met de eigenaar van de grond, onderzoeken en verdere afstemming met de provincie. In de eerste helft van 2025 worden de ruimtelijke procedures doorlopen. Het is de bedoeling dat de flexwoningen in de tweede helft van 2025 worden opgeleverd.

Wethouder Mieke van Ginkel: ,,We zijn blij dat de raad akkoord is gegaan. We hebben deze tijdelijke woningen namelijk echt keihard nodig. We zitten in een landelijke wooncrisis en door het tijdelijk toevoegen van deze huurwoningen krijgen we in Albrandswaard meer lucht in onze huidige sociale woonvoorraad.”

De inzet van het college is om 50% van de woningen toe te wijzen aan statushouders en de overige 50% aan inwoners met een woon- of verblijfplaats in Albrandswaard. De zeventig flexwoningen staan er voor een periode van maximaal vijftien jaar.

Om de omwonenden te informeren over de plannen voor de flexwoningen hield de gemeente op 23 mei een informatiebijeenkomst. Ook bij de volgende stappen worden omwonenden en belanghebbenden betrokken.