Tijsjesdijk: Inrichting 30 kilometer zone

De Tijsjesdijk is volledig ingericht als 30 kilometer zone. Om dat te kunnen realiseren is een flink aantal maatregelen genomen. Zo is de Tijsjesdijk tijdens de spits afgesloten voor doorgaand verkeer door middel van een verkeerspaal. De afsluiting is van kracht van maandag tot en met vrijdag, tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Daarmee wordt het sluipverkeer tijdens de spits via deze route tegengegaan.

De kruising Tijsjesdijk / De Gaarde is ingericht als een gelijkwaardig kruising en er zijn versmallingen en drempels op de Tijsjesdijk aangebracht. Daarnaast is de kruising Tijsjesdijk - Zwaluwenlaan aangepast. De kruising wordt gelijkwaardig ingericht, verkeer van rechts heeft in de nieuwe situatie altijd voorrang. De oversteekplaats is dichter bij de Zwaluwenlaan gelegd, zodat de halte van de buurtbus een nieuwe plaats heeft op de Tijsjesdijk.

Tot slot zijn er nieuwe verkeersborden geplaatst die de afsluiting tijdens de spitsuren aangeven. De overige verkeersborden zijn ook aangepast, zodat deze in overeenstemming zijn met de inrichting als 30 km-zone.

Onderaan deze pagina kunt u een tekening met een overzicht van de maatregelen downloaden. Op onderstaande kaart kunt u zien waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Paul Schenkels, telefoon (010) 506 11 11 / e-mail: p.schenkels@albrandswaard.nl.