Don Bosco school: aanpassen verkeerssituatie

In 2017 heeft de gemeente een Kiss & Ride zone aangelegd. Dit is een parkeerstrook waar kinderen opgehaald en afgezet kunnen worden zonder dat er geparkeerd kan worden door auto’s. Parkeren kan nu alleen nog ten noorden en zuiden van de locatie. Daarnaast zijn verkeersborden geplaatst om het verkeer rondom de school in een éénrichtingslus te sturen. Daarbij is de op- en afrit van de rotonde aan de Albrandswaardseweg aangepast om fietsers voorrang te verlenen.

In juni 2017 vond een evaluatie van de situatie plaats. Daaruit bleek dat de situatie sterk verbeterd is, maar dat er nog ruimte is voor verbetering. Daarom worden nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd.

Er wordt nieuwe belijning aangebracht om duidelijker te markeren waar het voor auto’s niet is toegestaan om te stoppen of te parkeren. Daarnaast is het belangrijk om het uitstappen van kinderen makkelijker en veiliger te maken. Daarom wordt de uitstapstrook aangepast door de haag langs de weg te verwijderen de strook te verharden. Tot slot wordt de bebording aangepast.

Het ingestelde éénrichtingsverkeer zal dan alleen gelden tijdens de momenten dat de kinderen gebracht en gehaald worden. Komend jaar worden de parkeerplaatsen aan de achterkant van de school aangepast. De capaciteit wordt hier uitgebreid en de parkeerplaatsen worden gedeeld met Rhoonse Ruiters.

U kunt onderaan deze pagina de aanpassingen bekijken op de tekening.


Op bovenstaande kaart kunt u zien waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleider Ab Schelling, telefoon (010) 506 11 11 / e-mail a.schelling@albrandswaard.nl.