Inclusieve gemeente

In de gemeente Albrandswaard vinden we het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan meedoen binnen zijn of haar mogelijkheden. Daarbij zouden inwoners geen beperkingen
moeten ondervinden. Helaas is dit nog niet altijd het geval en zijn er nog hobbels te nemen. Soms fysiek, waardoor het lastiger is om ergens te komen, maar ook sociaal, bijvoorbeeld bij het vinden van informatie.

Samen bouwen

Wij willen daar als gemeente graag onze verantwoordelijkheid in nemen, en dat samen doen met de Albrandswaardse gemeenschap. We willen bouwen aan een stevige en hechte gemeenschap waar iedereen een zo gezond en gelukkig mogelijk leven kan leiden, passend bij de eigen wensen, behoeftenen mogelijkheden.

Inclusie-agenda

Albrandswaard heeft daarom een inclusie-agenda. Deze beschrijft hoe we werken aan het toegankelijker maken van Albrandswaard. Bijvoorbeeld door bij de uitvoering van nieuwe plannen
rekening te houden met mogelijke beperkingen en te kijken wat we kunnen doen om iedereen volledig tot zijn recht te laten komen.

In nieuw beleid houden we standaard rekening met de positie van mensen met een
beperking om het achteraf herstellen van ontoegankelijke situaties te voorkomen. Bestaande
voorzieningen maken we geleidelijk toegankelijker.

Thema’s

Bij het bevorderen van een inclusieve gemeente staan enkele onderwerpen centraal:

  • bewustwording;
  • de rol die de gemeente daarbij heeft;
  • ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking;
  • toegankelijkheid.

In de inclusie-agenda van de gemeente vind je deze terug in de thema’s:
bewustwording en interne en externe communicatie, fysieke toegankelijkheid, en sociale toegankelijkheid

Wil je hier mee over weten? Download de inclusie-agenda van Albrandswaard.

Waarom een eigen inclusie-agenda?

Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een
lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychische problemen. Ook
laaggeletterdheid of beginnende dementie kan een beperking zijn. Voor al deze mensen is zelfstandig en op voet van gelijkheid meedoen niet altijd vanzelfsprekend.

Het VN-verdrag Handicap heeft als doel dat personen met een handicap effectief en op voet van
gelijkheid kunnen meedoen in de samenleving. Het VN-verdrag noemt daarvoor een viertal
uitgangspunten: gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie. Dit sluit naadloos aan op de doelstelling van het college dat iedereen welkom is, meetelt, meedoet en zich gezien voelt. Ook mensen met een beperking.