In beweging blijven, sportief, creatief en sociaal

In Albrandswaard heeft iedereen de mogelijkheid om gezond en gelukkig op te groeien en dit zo lang mogelijk te blijven, ook als je niet veel te besteden hebt. Natuurlijk heb je niet alles zelf in de hand, maar de ambitie van de gemeente is om inwoners voldoende mogelijkheden te bieden om fysiek, sociaal en mentaal gezond te worden en te blijven.

In het Akkoord van Albrandswaard werken gemeente en een groot aantal verenigingen en organisaties op gebied van sport, beweging en cultuur samen om verenigingen, organisaties en instellingen, eigenlijk alle andere aanbieders van cultuur, sport, welzijn, zorg en onderwijs, bij elkaar te brengen en (meer) samen te werken. Het delen van kennis, kunde en middelen heeft veel voordelen voor de eigen organisatie, maar geeft vooral een grote meerwaarde voor de inwoners van Albrandswaard.

Activiteiten voor jong en oud, grote keuze

Hiervoor heeft het Akkoord het platform Albrandswaardactief.nl ingericht. Op het platform vindt iedereen een groot aantal activiteiten op gebied van sport, bewegen, cultuur en creatief zijn, ontspanning en zorg.

Sinds het najaar van 2022 zijn hier ook naschoolse activiteiten aan toegevoegd. Kinderen kunnen gratis na school verschillende activiteiten doen. Zo kunnen ze laagdrempelig uitproberen wat ze leuk vinden of gewoon verschillende leuke dingen doen na school. Dit aanbod gold in eerste instantie tot de zomer van 2023, maar is recent verlengd tot december 2023.