Albrandswaard: een dementievriendelijke gemeente

Albrandswaard is een dementievriendelijke gemeente.
Dat betekent dat Albrandswaard zich actief inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Samen

De gemeente maakt begeleiding op maat mogelijk. Ook wordt er actief samengewerkt met betrokken partijen én stimuleert en faciliteert Albrandswaard burgers, bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een dementievriendelijke gemeente.

Het doel is dat er een gemeenschap ontstaat waarin iedereen dementie accepteert. En dat is nodig, want met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Daarnaast tonen cijfers aan dat 70 procent van de mensen met dementie ‘gewoon’ in de wijk woont. Dus grote kans dat u iemand met dementie ontmoet.