Misschien kan uw kind leerlingenvervoer krijgen als:

 • uw kind een handicap of beperking heeft
 • uw kind naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaat.
 • uw kind naar een (speciale) school gaat die ver weg ligt. En uw kind daarom niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan, ook niet als een begeleider meegaat
 • er helemaal geen openbaar vervoer in de buurt is

Laat het ons dan weten. We kijken dan naar:

 • wat het kind zelf kan
 • of een ouder mee kan reizen
 • of de school ver weg ligt
 • wat de reistijd is.

Soms kunnen we om een eigen bijdrage van de ouders vragen. Dan kijken we ook naar het inkomen.
Vraag het leerlingenvervoer op tijd aan. U kunt dit niet meer achteraf doen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Bijvoorbeeld:
•    Voor ieder schooljaar doet u een nieuwe aanvraag.
•    Scholieren die naar een middelbare school gaan kunnen ook leerlingenvervoer aanvragen. Maar dan alleen als ze door hun handicap niet alleen naar school kunnen.

Aanpak schooljaar 2019-2020

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij de gemeente waar u woont. Dit gaat zo:

 • Zoek de volgende papieren bij elkaar en houd ze bij de hand:
  • lees de toelichting voordat u een aanvraag doet
  • een scan of kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • een verklaring van de school: vraag of de directie van de school deze voor u invult en ondertekent
  • eventueel een verklaring van een arts
 • Doe de aanvraag:
  • Laat eerst het formulier vervoersadvies invullen door de school.
  • Zorg dat u het formulier vervoersadvies kunt uploaden.
  • Als het gecorrigeerde verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers (of de ouder/verzorger en zijn/haar partner) van de leerling minder dan € 26.550,- bedraagt dient u een Inkomensverklaring (IB-60 formulier, peiljaar 2017) te uploaden. Deze inkomensverklaring kunt u zelf downloaden via www.belastingdienst.nl.
 • Doe de aanvraag online en log in met DigiD
  Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Heeft u vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op (010) 506 11 11.

Wilt u nog een aanvraag doen voor dit schooljaar (2018-2019)? Lees eerst de toelichting voordat u een aanvraag doet. Laat het formulier vervoersadvies invullen door de school en zorg dat u dit formulier kunt uploaden. Doe de aanvraag online (met DigiD): Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019.

Deskundigen die mogelijk naar uw kind kijken

Als u leerlingenvervoer aanvraagt, mogen wij een deskundige vragen om naar uw kind te kijken. De deskundige kijkt wat het kind wel of niet kan. En hoe hij of zij het beste naar school kan reizen. Deze deskundige kan zijn:

 • een arts
 • de jeugdgezondheidsdienst
 • een geneeskundige dienst
 • een sociaal-medische adviesdienst
 • een orthopedagoog
 • een kinderpsycholoog.

Termijn

We nemen onze beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit doet u rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Is deze pagina naar wens?