Een koninklijke onderscheiding (een lintje) is een blijk van waardering. Het lintje is voor mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk bij een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Kent u een inwoner die een koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen.

Er zijn 2 momenten waarop een lintje wordt uitgereikt:

 • tijdens de Lintjesregen in april

De meeste koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de 'lintjesregen'. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen van het volgend jaar? Doe dit dan voor 1 juli.

 • tijdens bijzondere gelegenheden door het jaar heen

Tijdens de gelegenheid moet de nadruk liggen op de prestatie van de kandidaat, zoals bij een jubileum of afscheid. Verjaardagen en huwelijksdata komen niet in aanmerking. De aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste uitreikingsdatum.

Wanneer komt iemand voor een lintje in aanmerking?

 • De bijdrage van de kandidaat heeft een brede maatschappelijke uitstraling
 • De kandidaat is langdurig vrijwillig actief voor de samenleving:  minimaal 15 onafgebroken
 • Continuïteit in de verdiensten: niet teveel 'gaten'
 • Het lintje is voor alle verdiensten, deze worden allemaal meegenomen in de aanvraag
 • De vrijwillige activiteiten zijn niet al afgerond, tenzij zeer kort geleden
 • Een lintje voor betaald werk kan ook, als de kandidaat daarmee heel veel andere mensen 'helpt'
 • Als de kandidaat in loondienst is, verklaart de werkgever schriftelijk dat hij geen bezwaar heeft tegen het lintje
 • Bij de aanvraag voegt u minimaal 2 ondersteuningsbrieven toe: ondertekend en liefst op briefpapier van de ondersteunende organisatie
 • Neem contact op met de coördinator kabinetszaken van de gemeente Albrandswaard, Bianca Jongerius. U kunt haar bellen op (010) 506 11 51 of mailen op b.jongerius@albrandswaard.nl. Zij vertelt u graag over de criteria en legt de procedure uit.
 • U ontvangt van haar ook het voorstelformulier waarmee u iemand kunt voorstellen voor een lintje.
 • Het voorstelformulier en de ondersteunende verklaringen mailt u naar Bianca Jongerius. Heeft u problemen met invullen? Dan kunt u met haar een afspraak maken.

Een complete aanvraag omvat:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend voorstelformulier
 • Ondersteunende brieven van alle genoemde ondersteuners op het voorstelformulier.

Meer informatie

Op Lintjes.nl(externe link)  leest u meer over Koninklijke onderscheidingen en het aanvragen daarvan.