Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Albrandswaard werkt hard aan het toegankelijk maken en houden van haar online informatie en dienstverlening. Deze toegankelijkheidsverklaring beschrijft de toegankelijkheid van de website www.albrandswaard.nl en twee subdomeinen (de afsprakenmodule en de digitale formulieren) die vallen binnen het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring www.albrandswaard.nl, de afsprakenmodule en de digitale formulieren

De gemeente Albrandswaard verklaart dat de website Albrandswaard.nl nog niet volledig voldoet aan de richtlijnen uit DigiToegankelijk/ WCAG2.1 AA.

De onderzoeksresultaten zijn terug te lezen in twee rapporten: Rapport toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1 AA inspectie content en rapport toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1 AA inspectie techniek.

Van elk verbeterpunt is de oorzaak bekend en hebben wij acties uitgezet om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Bel dan naar (010) 506 11 11 of stel u vraag via het contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Verbetertraject

In onderstaande punt wordt uitgelegd op welke punt de website nog niet aan de in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

PDF-bestanden

De pdf-bestanden op onze websites zijn nog niet toegankelijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie. Daarnaast wordt van elke pdf bepaald:

 • of de informatie in de pdf nog actueel en relevant is om online aan te bieden. Zo ja,
 • de informatie om te zetten is in een webpagina. Zo nee,
 • het bestand toegankelijk te (laten) maken of te zorgen voor een alternatief.

Uitzondering hierop vormen de pdf-formulieren. Deze zijn bedoeld om te downloaden, met de pen in te vullen en per post op te sturen of aan de balie af te geven. Bijna alle pdf-formulieren hebben een digitale variant met uitzondering van die waarbij een handtekening vereist is, zoals de verklaring inwoning als iemand verhuist en gaat inwonen.

Wilt u de informatie uit een van onze pdf’s op een andere manier ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via het contactformulier.

Document download informatie

De pdf-bestanden op onze websites kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Acrobat reader.

Archieven

Wanneer u op zoek bent naar een pagina die niet meer op de website staat, dan kunt u de pagina terugzoeken in Archiefweb. Alle informatie die op de website heeft gestaan, kunt u daar terugvinden.

Genomen maatregelen

Gemeente Albrandswaard neemt doorlopend verschillende maatregelen om haar website(s) toegankelijk te maken en te houden.

 • Interne controle vóór publicatie: onze webredactie toetst alle content (tekst, afbeelding en video’s) vóórdat deze online gaat op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze webredactie controleert de content regelmatig. Daarnaast laten we onze website regelmatig toetsen door een automatische toets van Siteimprove, een softwareprogramma. We gebruiken de uitkomsten van die toetsen om de hoofdwebsite verder toegankelijk te maken.
 • Periodieke externe controle: Een derde partij heeft de gemeentelijke website in 2019 getoetst. De verbeterpunten zijn doorgesproken met onze websiteleverancier en dan wel door hen dan wel door ons opgepakt. Iedere 3 jaar laten we de website opnieuw toetsen. Aangezien de website binnen afzienbare tijd (januari 2023) wordt vervangen, is besloten om pas een nieuw toegankelijkheidsonderzoek te laten uitvoeren voor de nog te publiceren website.
 • Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook. Ook bezoekt de webredactie minimaal eens per jaar een congres of workshop over digitale toegankelijkheid.
 • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
 • Onderzoek met inwoners. Eens per jaar doen wij – samen met onze websiteleverancier – gebruikerstest met inwoners met een (lichamelijke) beperking. Eventuele knelpunten worden – afhankelijk van de oorzaak – door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt.
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.
 • Onze webredactie bezoekt verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content. Vanaf 2020 zijn er bij diverse teams presentaties gegeven over digitale toegankelijkheid.

Feedback en contactgegevens

Heeft u problemen met het vinden van informatie op deze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via het contactformulier. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een goed alternatief.

Wat kunt u van ons verwachten?

We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Vervolg

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

De officiële verklaring is ook te bekijken via de website: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/327