Welke soorten gemeentebelastingen zijn er?

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u met DigiD online inzien.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing betaalt u voor de afvalverwerking binnen de gemeente.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afval- of regenwater op het gemeentelijk riool.

Van wie krijg ik het aanslagbiljet?

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) verzorgt namens de gemeente Albrandswaard de gemeentelijke belastingen. SVHW stuurt u een aanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen. Ook staat erin hoe u moet betalen en waarvoor. Vaak mag u het bedrag ook in termijnen betalen.

U betaalt alleen voor de maanden dat u in gemeente woont. Op de website van het SVHW vindt u meer informatie over hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan op de website van het SVHW. Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.

Waar vind ik de tarieven?

De tarieven voor 2021 vindt u op de website van SVHW.

Wat doet de gemeente met de opbrengst?

  • Onroerendezaakbelasting: De opbrengst van de ozb is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.
  • Afvalstoffenheffing: Met het geld dat de gemeente via de afvalstoffenheffing ontvangt, wordt het huishoudelijk afval opgehaald en verwerkt, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat.
  • Rioolheffing: Met het geld dat de gemeente via de rioolheffing ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering en draagt zorg voor de afvoer van grond- en hemelwater.

Aanvullende informatie

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan hebt u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Bent u de aanslag kwijt?

Via de website van het SVHW kunt u altijd een kopie van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning opvragen. Belt u liever? SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?