Meldpunt goed verhuurderschap

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren of huurders intimideren. En het moet voor een huurder duidelijk zijn welke servicekosten hij moet betalen en dat bedrag mag niet te hoog zijn. Als een verhuurder zich niet aan de regels houdt, kunt u dit melden bij het meldpunt goed verhuurderschap van de gemeente. Het maakt daarbij niet uit hoe lang u huurt, of dat u arbeidsmigrant bent, of nog een woning zoekt.

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen

U kunt over de volgende onderwerpen een melding maken bij de gemeente:

 • Woondiscriminatie: een verhuurder mag een huurder niet weigeren op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid.
 • Intimidatie: verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met het opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.
 • Drie maanden borg of meer: per 1 juli 2023 mogen verhuurders een waarborgsom vragen van maximaal twee maanden de kale (aanvangs)huurprijs. Is het contract vóór 1 juli 2023 afgesloten, dan is het maximaal drie maanden.
 • Geen huurcontract op papier: een huurcontract moet altijd op papier staan. Zo is er duidelijk wat er is afgesproken. Op het contract moet een handtekening staan van de huurder en de verhuurder. Huurcontracten die zijn afgesloten vóór 1 juli 2023 en die niet op papier staan, hoeft de verhuurder niet alsnog op papier te zetten.
 • Geen eerlijke servicekosten: de servicekosten moeten eerlijk zijn. Een verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen die in de wet staan. Bijvoorbeeld kosten voor gas, water, elektra of voor de individuele meter. Of kosten voor het gebruik van de meubels die in de woning staan of voor schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimtes. En de verhuurder moet ieder jaar een afrekening van de servicekosten naar de huurder sturen waarin precies staat welke kosten hij in rekening brengt.
 • Geen informatie over rechten en plichten als huurder: de verhuurder moet een huurder altijd goed informeren over verschillende zaken:
  • de rechten en plichten die niet in het huurcontract staan
  • hoe hoog de borg is en wanneer de huurder die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
  • een compleet overzicht van de kosten die de verhuurder als servicekosten rekent.
 • De verhuurbemiddelaar rekent bemiddelingskosten: Als een verhuurbemiddelaar een woning verhuurt in opdracht van een verhuurder, mag hij de huurder niet vragen om bemiddelingskosten.

Wat u hier niet kunt melden

Huurt u niet van een woningcorporatie of woningbouwvereniging en wilt u een melding maken over goed verhuurderschap? U kunt een melding maken via de knop bovenaan de pagina.

Als u een melding doet en u heeft uw contactgegevens op het formulier gezet, dan mailen wij u. Als de verhuurder niet netjes verhuurt en zich niet netjes gedraagt, dan pakt de gemeente of een andere partij waarmee de gemeente samenwerkt, uw melding op. Ook anonieme meldingen worden opgepakt, maar wij kunnen u dan niet mailen en het is voor de gemeente moeilijker om iets te doen aan het gedrag van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar.

Heeft u nog vragen, bel dan het gemeentenummer 010 – 506 11 11 of neem contact op via info@albrandswaard.nl.