Boom kappen, vergunning

Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd eerst met uw buren of zij er bezwaar tegen hebben. We spreken van een ‘boom’ als deze minimaal 20 centimeter dik is, gemeten op 1.30 meter hoogte. Bestaat de boom uit meerdere stammen, dan geldt de dikste stam.

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de manier van aanvragen veranderd. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

 • Check of uw boom onder ons kapbeleid valt. Alleen bomen in de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen vallen hieronder. Particuliere bomen vallen niet onder het kapbeleid. Alle waardevolle bomen en structuren zijn per woonkern in kaart gebracht. U kunt de kaart opvragen bij Bianca Rousse, e-mail b.rousse@bar-organisatie.nl. Bomen die niet op de kaart staan, kunnen zonder vergunning worden gekapt. We beschermen bomen die waardevol zijn voor de groene structuur van onze gemeente of individueel bijzonder zijn vanwege bijvoorbeeld soort of leeftijd.
 • Heeft u een huurwoning? Dan vraagt u toestemming aan uw verhuurder, omdat deze eigenaar is van de grond.
 • Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen
 • Vergunning nodig? Vul dan het aanvraagformulier volledig in. U heeft de volgende gegevens nodig:
  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de diameter van de boom op 1.30 meter hoogte
  • de reden waarom u de boom wilt kappen.
 • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten online of per post naar ons.

U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket.

 • U heeft de volgende gegevens nodig:
  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de diameter van de boom op 1.30 meter hoogte
  • de reden waarom u de boom wilt kappen
 • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten online of per post naar ons.

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost: € 64,00

 • Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht of u de vergunning krijgt.
 • We kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als we niet binnen de termijn beslissen, krijgt u automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.