Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Als u voor bouwwerkzaamheden tijdelijk een container, steiger of ander groot voorwerp op of aan de openbare weg wilt plaatsen, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Vraag de toestemming minimaal 3 weken van tevoren bij ons aan.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Toestemming vragen

 • Vraag de toestemming minimaal 3 weken van te voren aan.
 • Vul het aanvraagformulier bovenaan deze pagina in. U kunt toestemming aanvragen voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld een:
  • steiger
  • (auto)laadkraan
  • puincontainer
  • mobiel toilet
  • bouwkeet
 • Als particulier logt u in met DigiD, als organisatie met eHerkenning.
 • Geef in het formulier informatie over:
  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp gaat staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen
 • Voeg een situatietekening (of foto) aan het formulier toe.

Gebruik dit formulier niet als u een voorwerp wilt plaatsen tijdens een (klein) evenement. Kijk hiervoor op de pagina Evenement organiseren.

U kunt geen aanvraag doen voor het plaatsen van opslagcontainers of het tijdelijk opslaan van huisraad bij een verbouwing. Hiervoor zijn andere opties via verhuurbedrijven.

 • Aanvraag: € 10,70
 • Kosten voor het gebruik van de openbare weg:
  • per dag: € 33,10
  • per week: € 46,00
  • per maand: € 130,00
  • per jaar: € 258,30

Let op: Maakt u niet de gehele periode gebruik van de toestemming? Dan krijgt u geen terugbetaling voor dit gedeelte.

We beslissen binnen 3 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer met 8 weken verlengen.

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.