Bodeminformatie bekijken

Als u een stuk grond koopt of graafwerkzaamheden gaat uitvoeren is het goed om te controleren of er onderzoek is gedaan naar bodemvervuiling. Op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) kunt u de bodeminformatie bekijken.

Bodeminformatiekaart

Op de bodeminformatiekaart op de website van DCMR kunt u zien of er een bodemonderzoek is uitgevoerd en of de bodem ooit is schoongemaakt (gesaneerd). De kaart bevat ook informatie over (gesaneerde) ondergrondse tanks.

  • Zoek op de kaart het perceel op waarvan u meer wilt weten.
  • U ziet welke rapporten er van dat perceel beschikbaar zijn.
  • Download het rapport.

Lukt het niet om het bodemrapport te downloaden?
Vraag het rapport dan aan via e-mail bodeminformatie@bar-organisatie.nl.

  • Wij zoeken het bodemrapport dan voor u op.
  • U ontvangt van ons een e-mail zodra het dossier voor u klaar ligt bij de balies in het gemeentehuis.
  • Kom binnen 14 dagen langs om het rapport te bekijken. Dit kan tijdens de openingstijden van de balies.
  • Kijk zelf het rapport door.

Bodemnota

Op de website van DCMR kunt u de bodemnota van de gemeente Albrandswaard bekijken. Kies de optie ‘beleidsnota’s en -kwaliteitskaarten’. U kunt de nota ook opvragen via e-mail bodeminformatie@bar-organisatie.nl.

  • Verzoek voor het opzoeken van informatie in het gemeentearchief: € 16,00 per kwartier
  • Afschrift of (digitale) kopie A4 of A3-formaat: € 1,10
  • Afschrift of (digitale) kopie groter dan A3-formaat: € 7,40