Buurtpreventie

De vrijwilligers van het buurtpreventieteam zijn de extra oren en ogen in de wijk. Ze lopen zowel overdag als ‘s avonds door de wijk. Eventuele onregelmatigheden geven zij door aan de juiste instanties. Het buurtpreventieteam besteedt onder andere aandacht aan zaken zoals hondenpoep, overlast door jongeren, fout parkeren en vandalisme.

In Albrandswaard is 1 buurtpreventieteam actief, in Rhoon-Noord. Dit team ontstond op initiatief van bewoners. Het buurtpreventieteam zet zich in voor een veilige en leefbare woonomgeving. Hierbij werken ze nauw samen met de gemeente, politie en jongerenwerkers.

Voelt u zich betrokken bij uw wijk en wilt u zich inzetten voor een veilige leefomgeving? Dan is vrijwilliger bij het buurtpreventieteam wellicht iets voor u!

U kunt zich per e-mail aanmelden bij Buurtpreventie Rhoon-Noord door een mail te sturen aan: buurtpreventie-albrandswaard@live.nl.

Wilt u zelf een buurtpreventieteam opstarten, dan kunt u dat melden bij de gemeente via wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl.

In de WhatsApp-groep buurtpreventie informeren buren elkaar als zij iets verdachts zien. Binnen een paar seconden bereikt u veel mensen die kunnen meekijken en -denken.

Aanmelden WhatsApp-groep

Informeer bij uw buren of bij de wijkagent of er een WhatsApp-groep actief is bij u in de buurt en/of straat. Geen WhatsApp-groep actief? Start er dan zelf 1 op.

Sticker

Wilt u laten weten dat u meedoet aan WhatsApp buurtpreventie? U kunt gratis stickers ophalen op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis, Stationsstraat 4 in Rhoon.
  • Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal
  • Villa het Oog, Dorpsdijk 40 in Rhoon
  • Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41 in Rhoon