Inrit of uitrit aanleggen

Voor het aanleggen van een in- of uitrit moet u vaak een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de manier van aanvragen veranderd. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

Doe de melding of vergunningaanvraag zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen als dat nodig is. Doe de melding minimaal 4 weken van tevoren.

 • Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft en/of een melding moet doen. Doe hiervoor de vergunningcheck via Omgevingsloket.
 • Moet u een vergunning aanvragen? Dan heeft u een plattegrond op schaal nodig. Hierop staat de:
  • precieze locatie van de nieuwe inrit met het adres
  • huidige situatie met eventueel oude inrit en alle objecten (bomen, lantaarnpalen, parkeerplaatsen, brandkranen, putten/straatkolken, enzovoorts)
  • nieuwe situatie met nieuwe inrit en alle afstanden tot de objecten
  • verkeerssituatie met draaicirkels bij bouwverkeer, nabijheid kruising en fietspaden, bruggen, enzovoorts
 • Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvergunning.

Maak een melding bij de gemeente

 • Blijkt uit de vergunningcheck dat u een melding moet doen? Vul dan het contactformulier in.
 • Stuur een foto van de bestaande situatie en een schets van de gewenste situatie mee.
 • We toetsen uw aanvraag aan de voorwaarden.
 • Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

 • Uw plannen moeten bij het omgevingsplan passen.
 • U mag nog niet beginnen als wij nog geen beslissing hebben genomen over uw melding of aanvraag voor een vergunning.
 • Bent u huurder? Dan moet de eigenaar van de grond toestemming geven.
 • De weg en omgeving blijven veilig.
 • De aanleg van een in- of uitrit gaat niet ten koste van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.
 • Buren worden niet in het uitzicht belemmerd door de in- of uitrit.

 • Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning moet u betalen. U betaalt deze kosten ook als u de vergunning niet krijgt.
 • De uitrit op de openbare weg wordt aangelegd door een door de gemeente aangewezen aannemer. U betaalt de kosten van het aanleggen.