Geluidsbelastingkaarten

Een geluidsbelastingkaart is een soort landkaart. Op de kaart staan gebouwen en plaatsen. Dit noemen we ‘geluidsgevoelige bestemmingen’. Het college maakt elke 5 jaar geluidsbelastingkaarten. Dit moet volgens de Wet milieubeheer (Titel 11.2). In 2022 was het de vierde keer dat we de kaarten gemaakt hebben.

Bij geluidsgevoelige bestemmingen kunt u denken aan:

  • woningen
  • scholen
  • ziekenhuizen
  • kinderdagverblijven
  • stand- en ligplaatsen, bijvoorbeeld van een stacaravan of boot

Ook is het geluid te zien op de kaart. Dit noemen we omgevingsgeluid, dit komt van verkeer op de weg, treinen, schepen of industriebedrijven. Het gaat om geluid harder dan 55 decibel overdag en 50 decibel ‘s nachts. Naast de kaarten hebben we informatie over:

  • het aantal mensen dat last heeft van het geluid
  • het aantal mensen dat niet goed kan slapen door het geluid

De kaarten en aantallen staan in het rapport ‘Geluidsbelastingkaarten en tellingen 2022 van de gemeente Albrandswaard ten behoeve van de EU-richtlijn Omgevingslawaai’ van 15 juni 2022.

U kunt de geluidsbelastingkaarten inzien via de interactieve viewer voor de geluidbelastingkaarten.

Dankzij de geluidsbelastingkaarten hebben we veel informatie over het geluid in de omgeving. Met die informatie gaan we kijken wat we kunnen doen om het geluid minder te maken, zodat inwoners prettiger kunnen wonen en werken. Dit zetten we in het Programma Geluid. Dit plan gaan we uitvoeren van 2024 tot 2029. Het programma moet uiterlijk 18 juli 2024 klaar zijn. Met andere woorden: vastgesteld zijn door het college van burgemeester en wethouders. Dat zijn we verplicht vanuit de Omgevingswet. Als de eerste versie van dit plan (het ontwerp) klaar is, maken we het openbaar. Iedereen kan dan meedenken over de acties die de gemeente kan nemen om het geluid minder te maken en hiervoor een voorstel doen met hun ideeën.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen? Stel uw vraag in een mail naar adviesmilieu@bar-organisatie.nl