Zelf openbaar groen beheren

Wilt u een stuk groen in Albrandswaard beheren? En wilt u dit als bewonersgroep samen met de gemeente doen? Dat kan. Het kan een buurttuin of moestuin zijn, maar het kunnen ook grotere gebieden zijn.

De belangrijkste reden om actief te zijn, is zelf zorgen voor een nettere woonomgeving met een betere uitstraling. Zijn er al bewoners actief in uw woonomgeving? Dan kunt u zich aansluiten bij de bestaande initiatieven. Heeft u een nieuw idee? Zoek enthousiaste bewoners in uw buurt en maak samen een plan. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over de juiste contactpersoon in uw situatie. U kunt dan het beste eerst informeren wat de mogelijkheden zijn voor het stuk groen zijn dat u op het oog heeft. In de meeste gevallen zal er geen probleem zijn. Maar als u bijvoorbeeld een ecologisch kwetsbaar stuk groen heeft uitgekozen, kan het betekenen dat er extra afspraken nodig zijn over wat er kan en wat niet.

Voor zelfbeheer of medebeheer van openbaar groen is een goed plan nodig, soms opgesteld met behulp van experts. Hierbij is het belangrijk dat u overlegt met uw buren of andere omwonenden en goed nadenkt over het onderhoud. Als u een plan heeft ingediend, gaat de gemeente in overleg met u kijken of het uitvoerbaar is. Zodra alle afspraken voor het beheer en onderhoud helder zijn, sluit de gemeente een overeenkomst met u af om deze afspraken vast te leggen.

U verzorgt het stuk groen, maar het blijft openbaar gebied, voor iedereen toegankelijk.

De gemeente blijft eigenaar van de grond. Af en toe zullen medewerkers van de gemeente komen kijken hoe het met het onderhoud gaat. U kunt altijd met hen overleggen als u bepaalde vragen heeft.

Wilt u zich aansluiten bij één van de initiatieven in de gemeente of wilt u zelf uw plantsoen voor de deur mooier maken? Vul dan het contactformulier in.