Warmtevisie, de route naar 2050

Iedere gemeente in Nederland heeft een warmteplan, de Warmtevisie. In dit plan staat hoe we per wijk van het aardgas af kunnen gaan. En welk alternatief voor aardgas we gaan gebruiken. Ook staat in het plan bij welke wijken we het beste kunnen starten met aardgasvrij maken.

In 2050 moet Nederland voor 95% CO2-neutraal zijn. Dat staat in het Klimaatakkoord.

Het gebruik van aardgas zorgt voor een heel groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom moeten in Nederland – en daarmee in Albrandswaard – alle woningen, bedrijven en andere gebouwen van het aardgas af. Dat betekent dat we met een andere warmtebron moeten gaan verwarmen, douchen en koken. Dit gaan we stap voor stap bereiken.

Albrandswaard heeft circa 20.000 woningen, waarvan ongeveer 4000 in bezit van woningbouwbedrijven. Daarnaast zijn er nog zo’n 540 bedrijfspanden. Het grootste deel van de woningen en gebouwen in Albrandswaard is nog aangesloten op het gasnet. In de Warmtevisie staat hoe we de overstap gaan maken naar een aardgasvrij Albrandswaard. Minimaal elke 5 jaar kijken we opnieuw of dit plan nog haalbaar is en passen we het zo nodig aan.

We vinden het belangrijk dat de overstap naar een aardgasvrij Albrandswaard zo haalbaar en betaalbaar mogelijk is. Dit is ook een belangrijk punt voor de inwoners die hebben meegedacht met de visie.

Het adviesbureau Over Morgen uit Amersfoort heeft per buurt bekeken welk alternatief voor aardgas mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook hebben zij gekeken welke wijken als eerste van het gas af kunnen gaan. De wijk Portland en het bedrijventerrein Distripark Eemshaven zijn naar verwachting in 2023 aan de beurt en de wijken Landweg en Centrum in 2024. Het opstellen van wijkplannen neemt enkele jaren in beslag. De eerste gasloze wijken worden niet eerder dan in 2030 verwacht.

Een aardgasvrij Albrandswaard regelen we stap voor stap, tot we in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. We kijken eerst naar de wijken waarmee we het beste kunnen starten. Hiervoor maken we wijkplannen. Het maken van die plannen duurt een paar jaar. We verwachten de eerste gasloze wijken vanaf 2030. In 2023 houden we ons vooral bezig met promoten en voorlichting geven over het gereed maken van woningen en bedrijfspanden voor de overgang naar aardgasvrij. In dit jaar promoten we energie besparen en isoleren van huizen en bedrijfspanden. Voor de goed geïsoleerde woningen van na 2005 promoten we koken op inductie en de aanschaf van warmtepompen.

In 2020 hebben we een enquête gehouden over de informatie rondom aardgasvrij wonen. U kunt de resultaten van deze enquête opvragen via energietransitie@albrandswaard.nl.