Mobiliteitsplan Albrandswaard

De gemeente Albrandswaard ontwikkelt een nieuw mobiliteitsplan. Deze pagina biedt een overzicht van het project, de betrokkenheid van diverse stakeholders en de verschillende fasen van realisatie.

Mobiliteitsplan Albrandswaard

Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer, in een rolstoel, op een scootmobiel of met de auto? Welke vorm van vervoer we ook kiezen, iedereen moet veilig en gemakkelijk op zijn of haar bestemming kunnen komen. Dit betekent dat mobiliteit niet alleen veilig, maar ook toegankelijk en inclusief moet zijn voor iedereen, inclusief diegenen met een beperking. Door samen te kijken naar diverse vormen van mobiliteit, zorgen we ervoor dat Albrandswaard ook in de toekomst verkeersveilig, bereikbaar, leefbaar, duurzaam en gezond blijft. Ruimtelijke kwaliteit en groei zijn daarbij onmisbaar, met mobiliteit als de verbindende factor.

Daarnaast is er de komende jaren meer ruimte nodig voor wonen, werken, bezoeken en verblijven. De keuzes die we daarbij maken op het gebied van mobiliteit zijn daarin ontzettend belangrijk. Deze keuzes en hoe die in de praktijk tot uitvoering worden gebracht, komen terug in het mobiliteitsplan.

Samenwerken

Mobiliteit is van essentieel belang voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, achtergrond of fysieke gesteldheid. Of u nu te voet gaat, de fiets pakt, reist met het openbaar vervoer, in een rolstoel zit, een scootmobiel gebruikt of de auto neemt; iedere Albrandswaarder heeft het recht om veilig en efficiënt te reizen. Daarom is het van groot belang om inzicht te krijgen in hoe de inwoners van Albrandswaard hun dagelijkse mobiliteit ervaren en welke vervoersmiddelen zij gebruiken. Door te luisteren naar de ervaringen en behoeften kunnen we samenwerken aan een mobiliteitsplan dat echt werkt voor iedereen. Om die reden(en) worden bij de totstandkoming van het mobiliteitsplan zoveel mogelijk partijen betrokken, zoals bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daarnaast vindt er samenwerking plaats met verschillende partners, waaronder ov-vervoerders, naburige gemeenten en regionale partners zoals de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Om zo’n scherp mogelijk beeld van de huidige situatie over mobiliteit te krijgen, komt het voor dat om uw mening wordt gevraagd. Dit bijvoorbeeld via (digitale) enquêtes en informatiebijeenkomsten. Houd hiervoor de communicatiekanalen van de gemeente in de gaten.

Digitale enquête

Via een digitale enquête wordt informatie verzameld van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door de vragen te beantwoorden, krijgen we inzicht in reisgedrag, voorkeuren en behoeften op het gebied van mobiliteit, bestemmingen en veelgebruikte routes. Op deze manier kan een nieuw mobiliteitsplan worden opgesteld dat past bij de behoeften van onze groeiende gemeente.

Tot 10 september hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen de mogelijkheid gehad om de enquête in te vullen.

Inloopbijeenkomst

Wilt u naar aanleiding van de enquête bepaalde zaken toelichten? Of wilt u juist wat zaken mondeling toegelicht krijgen? U bent van harte welkom voor de inloopbijeenkomst op 13 september in het Huis van Albrandswaard.

Op hoofdlijnen is de avond erop gericht om op te halen wat er op het gebied van mobiliteit goed gaat en waar mogelijk sprake is van knelpunten en of kansen. De bijeenkomst is van 17.00 tot 20.30 uur en aanmelden is niet nodig. Kom wanneer het u uitkomt. We hebben drie tafels klaarstaan rondom de volgende thema’s:

  1. Huidige situatie: knelpunten en aandachtspunten.
  2. Top 5 belangrijkste thema’s.
  3. Successen en kansen in de mobiliteit.

Ga direct in gesprek met onze medewerker over deze thema’s. Loop vrij tussen de tafels; al adviseren we wel elk thema te bezoeken. We hechten veel waarde aan uw inzichten en ervaringen en hopen u op deze avond te mogen verwelkomen.

Hoewel voor diverse doelgroepen een specifieke enquête is gemaakt, is de inloopbijeenkomst voor alle belanghebbenden toegankelijk.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan contact op door een mail te sturen naar mobiliteit@albrandswaard.nl. U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord.

Tijdlijn project

Hieronder vindt u een globale tijdlijn. Let op dat onderstaande fasen onder voorbehoud zijn.

Fase 1: kwartaal 3 en 4 in 2023

Inventarisatie en analyse

In fase 1 wordt informatie verzameld en relevante input geanalyseerd om een overzicht te krijgen van de huidige situatie rondom verkeer en mobiliteit.

Fase 2: kwartaal 4 in 2023 – kwartaal 1 in 2024

Mobiliteitsambities

In fase 2 worden de ambities en concrete doelstellingen rondom mobiliteit geformuleerd.

Fase 3: kwartaal 1 in 2024

Uitwerking producten

Om te zorgen dat de ambities en concrete doelstellingen leiden tot concrete acties, wordt er een uitvoeringsstrategie ontwikkeld.

Fase 4: kwartaal 2 in 2024

Uitvoeringsagenda

Hier worden concrete acties vertaald in een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda geeft inzicht in de acties, uitgezet naar tijd en realisering.