Kunst en Cultuurnota

Cultuur is een cruciaal en onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving. Het zorgt voor verbinding, verdieping en draagt bij aan een vitale samenleving. Cultuur doet ertoe in Albrandswaard

Op deze pagina vindt u de eerste kunst- en cultuurnota van de gemeente Albrandswaard. Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met onze culturele partners. Samen hebben we de volgende drie ambities:

  1. Cultuureducatie: het versterken van cultuuronderwijs
  2. Cultuurparticipatie: cultuur dicht bij onze inwoners brengen
  3. Cultuurhistorie: het behoud van Albrandswaards cultureel erfgoed en de identiteit van de dorpskernen

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma ligt het accent op de acties die worden gekoppeld aan de eerste twee ambities. De derde ambitie, ofwel cultuurhistorie, komt in andere beleidsnota’s aan bod. U kunt het uitvoeringsprogramma onderaan deze pagina downloaden.

Bestanden