Inkomen voor oudere werknemers (IOAW)

Bent u 50 jaar of ouder en werkloos of krijgt u geen WW meer? En heeft u nog geen recht op een AOW-uitkering? Dan kunt u misschien een IOAW-uitkering aanvragen. U en uw partner krijgen dan een inkomen op in ieder geval bijstandsniveau. Als u inkomen heeft, vult de uitkering het aan tot bijstandsniveau.

DigiD Logo

Log in met DigiD. Lees meer over DigiD.

Aanvraag uitkering

 • U bent 50 jaar of ouder.
 • U heeft nog geen recht op AOW.
 • U heeft geen recht meer op een uitkering zoals de WW.
 • Het bedrag hangt af van uw inkomen en dat van uw partner.
 • U en uw partner moeten verplicht solliciteren.

De gemeente kijkt niet naar uw vermogen.

 • Vraag een IOAW-uitkering aan bij het UWV via werk.nl.
 • Doe daarna bij ons een aanvraag voor een uitkering. Dit doet u via bovenstaande knop. U logt in met uw DigiD. Zo weten wij zeker dat u zelf de aanvraag doet.
 • Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u de bijstandsuitkering samen aan. Bij de aanvraag heeft u ook de DigiD van uw partner nodig.
 • Verzamel voordat u het formulier gaat invullen alvast gegevens die u nodig heeft bij de aanvraag. Dit zijn gegevens van uzelf en uw huisgenoten, bijvoorbeeld:
  • uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en (als dat nodig is) verblijfsvergunning
  • uw eventuele inkomen, zoals loon, alimentatie of belastingteruggave
  • hoeveel u betaalt aan hypotheek of huur
  • uw bankrekeningnummer
 • Als u het formulier helemaal heeft ingevuld, krijgt u te zien welke bewijsstukken u moet aanleveren. Het is belangrijk dat u deze stukken snel opstuurt.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij invullen formulieren.

U kunt op 3 manieren uw bewijsstukken aanleveren

Uploaden tijdens uw aanvraag

Aan het einde van uw online aanvraag krijgt u een lijst te zien van de bewijsstukken die wij van u nodig hebben. U kunt deze bewijsstukken direct meesturen (uploaden) bij uw aanvraag.

Uploaden na uw aanvraag

Als u nog niet alle bewijsstukken heeft, kunt u de bewijsstukken ook achteraf nog digitaal inleveren. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op DigiD.nl. U kunt maximaal 15 bewijsstukken toevoegen. Elk bestand mag niet meer dan 15 MB groot zijn en moet een pdf, jpg of png zijn.

Doe dit binnen 3 dagen nadat u de aanvraag heeft gedaan. Hoe sneller we alle bewijsstukken hebben hoe sneller we uw aanvraag kunnen afhandelen.

Per post

Lukt het online opsturen u niet? Dan kunt u de stukken ook per post sturen naar:
Gemeente Albrandswaard
T.a.v. de Uitkeringsadministratie
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Schrijf op elk blad uw burgerservicenummer en ‘aanvraag IOAW’. Dan komen uw bewijsstukken nog sneller op de juiste plek terecht.

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en een overzicht van alle gegevens die u heeft ingevuld.
 • Binnen 5 werkdagen nemen we telefonisch contact met u op om uitleg te geven over de procedure en uw rechten en plichten.
 • Ook bekijken we wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan en of u misschien hulp nodig heeft omdat er bijvoorbeeld schulden zijn.
 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

U kunt ons bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via (010) 506 11 11.