Zorgen voor een ander (mantelzorg)

U bent mantelzorger als u langdurig en vrijwillig zorgt voor iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld voor een ouder, kind, broer, zus, buurvrouw of –man. Deze personen zijn dan ziek, hulpbehoevend of gehandicapt. De gemeente Albrandswaard biedt hulp aan mantelzorgers.

We kunnen u als mantelzorger niet missen in onze samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daar geven wij u als gemeente Albrandswaard graag een Pluim voor! Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar ontvangen de Pluim als geldbedrag ter waarde van € 100,00. Kinderen tot en met 11 jaar krijgen een bon.

Pluim voor mantelzorgers aanvragen

Vanaf 1 april 2024 is het weer mogelijk om voor de Pluim voor mantelzorgers in aanmerking te komen.

Bent u mantelzorger en zorgt u voor een familielid of naaste? Dan kunt u ondersteuning krijgen bij de mantelzorg om u (tijdelijk) te ontlasten. Dit heet respijtzorg. Mantelzorgers kunnen de zorg hiermee voor een korte periode overlaten aan anderen. Dat kan thuis, maar ook buitenshuis.

Misschien kunnen mensen uit uw omgeving de mantelzorg tijdelijk van u kunnen overnemen. Bijvoorbeeld uw broer, zus, zoon of dochter als u die heeft.

Wanneer kunt u de mantelzorg overdragen?

Tijdelijke overname van zorg en ondersteuning is mogelijk voor maximaal vier weken (= 28 dagen) in een kalenderjaar. De klantmanager van de Wmo kijkt samen met u naar:

  • Of er misschien mogelijkheden binnen de familie of uw sociaal netwerk om de ondersteuning (gedeeltelijk) over te nemen
  • Of de persoon waarvoor u zorgt gebruik kan maken van een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet
  • Of de ontlasting van u nodig is.

De hulp kan bestaan uit:

  • Hulp bij het huishouden
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf

Wilt u als mantelzorg tijdelijk ontlast worden? U kunt dit melden door het aanvraagformulier tijdelijke respijtzorg in te vullen.

Eigen bijdrage

Er geld een eigen bijdragen van maximaal € 19,00 per maand. Over de tijdelijke respijtzorg voor hulp bij het huishouden hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Heeft u vragen over mantelzorg? Neem gerust contact op met de mantelzorgconsulenten van Welzijn Albrandswaard via telefoonnummer 010 501 83 22 of via e-mailadres mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl.