Zorgen voor een ander (mantelzorg)

U bent mantelzorger als u langdurig en vrijwillig zorgt voor iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld voor een ouder, kind, broer, zus, buurvrouw of –man. Deze personen zijn dan ziek, hulpbehoevend of gehandicapt. De gemeente Albrandswaard biedt hulp aan mantelzorgers.

We kunnen u als mantelzorger niet missen in onze samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij. Daar geven wij u als gemeente Albrandswaard graag een Pluim voor! Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar ontvangen de Pluim als geldbedrag ter waarde van € 100,00. Kinderen tot en met 11 jaar krijgen een bon.

Pluim voor mantelzorgers aanvragen

Vanaf 1 april 2023 is het weer mogelijk om voor de Pluim voor mantelzorgers in aanmerking te komen. Voldoet u aan de criteria? Vraag dan de Pluim vóór 1 november 2023 samen met de persoon voor wie u zorgt aan.

Aanvraagformulier Pluim voor mantelzorgers vanaf 24 jaar

Aanvraagformulier Pluim voor mantelzorgers tot en met 24 jaar

Voorwaarden

U kunt een Pluim aanvragen wanneer de volgende voorwaarden op u van toepassing zijn:

 • U zorgt voor een inwoner van de gemeente Albrandswaard
 • Deze zorgontvanger is chronisch ziek, lichamelijk en/of verstandelijk beperkt, psychisch ziek of verslaafd
 • U krijgt daar niet voor betaald
 • U doet dat meer dan 8 uur per week en voor minimaal 3 maanden
 • Uw zorgontvanger zou zonder deze mantelzorg meer professionele zorg nodig hebben.

U kunt als mantelzorger één keer per jaar een Pluim aanvragen. Een zorgontvanger kan met maximaal 3 mantelzorgers een Pluim aanvragen. Iedere mantelzorger moet dan wel aan alle criteria voldoen.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een brief van ons of u wel of niet in aanmerking komt voor een Pluim. Als u in aanmerking komt, ontvangt u de Pluim in oktober. Is de aanvraag later dan oktober ontvangen en komt u in aanmerking? Dan ontvangt u de Pluim binnen 4 weken.

Was u in 2022 ook mantelzorger?

Was u in 2022 ook al mantelzorger en is er in uw situatie en/of van uw zorgontvanger niets veranderd? Dan hoeft u geen actie te ondernemen. In samenwerking met Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Albrandswaard ontvangt u begin april 2023 een brief met aanvullende informatie over de uitbetaling van de Pluim voor mantelzorgers 2023.

Bent u mantelzorger en zorgt u voor een familielid of naaste? Dan kunt u ondersteuning krijgen bij de mantelzorg om u (tijdelijk) te ontlasten. Dit heet respijtzorg. Mantelzorgers kunnen de zorg hiermee voor een korte periode overlaten aan anderen. Dat kan thuis, maar ook buitenshuis.

Misschien kunnen mensen uit uw omgeving de mantelzorg tijdelijk van u kunnen overnemen. Bijvoorbeeld uw broer, zus, zoon of dochter als u die heeft.

Wanneer kunt u de mantelzorg overdragen?

Tijdelijke overname van zorg en ondersteuning is mogelijk voor maximaal vier weken (= 28 dagen) in een kalenderjaar. De klantmanager van de Wmo kijkt samen met u naar:

 • Of er misschien mogelijkheden binnen de familie of uw sociaal netwerk om de ondersteuning (gedeeltelijk) over te nemen
 • Of de persoon waarvoor u zorgt gebruik kan maken van een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet
 • Of de ontlasting van u nodig is.

De hulp kan bestaan uit:

 • Hulp bij het huishouden
 • Dagbesteding
 • Kortdurend verblijf

Wilt u als mantelzorg tijdelijk ontlast worden? U kunt dit melden door het aanvraagformulier tijdelijke respijtzorg in te vullen.

Eigen bijdrage

Er geld een eigen bijdragen van maximaal € 19,00 per maand. Over de tijdelijke respijtzorg voor hulp bij het huishouden hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Heeft u vragen over mantelzorg? Neem gerust contact op met de mantelzorgconsulenten van Welzijn Albrandswaard via telefoonnummer 010 501 83 22 of via e-mailadres mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl.