Kwijtschelding gemeentebelastingen

Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen.

U vraagt kwijtschelding aan via de website van SVHW. Doe dit binnen 3 maanden nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • uw bankafschrift(en)
  • een overzicht van uw uitgaven, bijvoorbeeld uw verzekeringspolis of een contract
  • de belastingaanslag met daarop het aanslagnummer en belastingjaar

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding? Dan bepaalt SVHW automatisch of u dit jaar weer kwijtschelding krijgt. In dit geval hoeft u dus niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Heeft u moeite met het aanvragen van kwijtschelding? Vraagwijzer van Stichting Welzijn Albrandswaard helpt u hier graag bij.

Hiervoor kijken we naar uw inkomen, vermogen (zoals spaargeld of een eigen huis) en uitgaven.

De voorwaarden om kwijtschelding aan te vragen zijn:

  • U woont in de gemeente Albrandswaard.
  • U heeft geen overwaarde op uw woning.
  • De belastingaanslag staat op uw naam.