Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al een hele lange tijd een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op deze toeslag. Het is extra geld dat u mag uitgeven aan kosten die u nodig vindt. Deze inkomenstoeslag is er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u een laag salaris heeft, kunt u het aanvragen. Kijk hieronder of u voldoet aan de voorwaarden.

 • U bent Nederlander
 • U woont in Albrandswaard
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt nog geen AOW
 • U heeft de laatste drie jaar (36 maanden) een laag inkomen en weinig vermogen
 • U volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) / Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen studie afgerond
 • U kunt de individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen

U kunt voor de toeslag in aanmerking komen vanaf de datum dat u aan alle voorwaarden voldoet. De periode voor de inkomenstoeslag kan niet vóór de ontvangstdatum van uw aanvraag starten. Vraag de toeslag daarom op tijd aan.

Als u een aanvraag indient kijken we naar:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele partner
 • het vermogen van u en uw eventuele partner

Inkomen kan bijvoorbeeld zijn uit werk, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen of een uitkering. Raadpleeg de inkomens- en vermogensgrenzen voor meer informatie.

Als u al een bijstandsuitkering bij ons heeft

 • Vul het aanvraagformulier online met uw DigiD in.
 • De gemeente neemt dan een beslissing.
 • Soms hebben we nog vragen. Dan belt een medewerker u op om een afspraak te maken.

Als u een laag salaris of pensioen heeft en nog geen bijstandsuitkering

 • U heeft gezien dat u aan de voorwaarden voldoet en wilt in aanmerking komen voor de toeslag.
 • Bel hiervoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 010 506 11 11.
 • Wij sturen u dan een uitgebreid vragenformulier toe.

Hoogte individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2024

 • Alleenstaand: hoogte toeslag € 471,00, hoogte toeslag bij verblijf in een inrichting € 172,00
 • Alleenstaande ouder: hoogte toeslag € 601,00, hoogte toeslag bij verblijf in een inrichting € 172,00
 • Gehuwd: hoogte toeslag € 713,00, hoogte toeslag bij verblijf in inrichting (beide partners) € 327,00

 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij invullen formulieren.

U kunt ons bellen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 010 506 11 11.