Venten

Venten is het verkopen van goederen aan huis of langs de weg, steeds op een andere plek. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Voorbeelden van venters zijn kaartverkopers, koekverkopers, ijsverkopers of groenteboeren met mobiele wagens.

  • U mag alleen een korte tijd stil staan, bijvoorbeeld als u een klant helpt.
  • Het mag alleen van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur.
  • U houdt het netjes. U brengt de openbare orde, veiligheid en gezondheid niet in gevaar. U maakt geen lawaai (muziek, microfoon). U zorgt dat het verkeer geen last van u heeft.