Kabels en leidingen leggen, vergunning

Als u een straat, berm of plantsoen wilt openbreken om aan kabels en leidingen te werken, dan moet u dit melden. Denk aan het aanleggen of verplaatsen van kabels, buizen en ondergrondse objecten. Soms moet u ook een graafmelding (aanvraag instemmingbesluit) doen.

Melden bij MOOR

Doe een melding via het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).

 • Netbeheerders uit de regio kunnen bij het MOOR een account aanvragen.
 • (Onder)aannemers kunnen via dit account ook meldingen doen namens de netbeheerder.

Heeft u geen account en wilt u een opbreking melden?

 • (Onder)aannemers nemen contact op met de netbeheerder.
 • Netbeheerders nemen contact op met de helpdesk van het MOOR, via e-mail helpdeskMOOR@psms.nu of via telefoonnummer 088 23 44 710.

Melden bij het Kadaster

Als u met een graafmachine gaat graven, moet u vooraf ook een KLIC-melding maken op de website van het Kadaster.

 • Doe de aanvraag uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de werkzaamheden.
 • Het in behandeling nemen van een graafmelding kost geld.
 • Als u regelmatig een melding doet, kunt u zich op de website van het Kadaster registeren.

Soms is een MOOR-melding of een graafmelding niet genoeg. Bijvoorbeeld als u:

 • Nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst. Vraag dan een aanpassing bestemmingsplan aan.
 • Nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst. Of kabels of leidingen boven de grond plaatst. Vraag in beide gevallen een omgevingsvergunning aan.

 • Voor graafwerkzaamheden aan een stuk weg van meer dan 25 meter is een instemmingsbesluit verplicht. De kosten hiervoor hangen af van verschillende zaken. We kijken bijvoorbeeld naar de lengte van het te graven stuk.
 • Voor grote en kleine werken gelden de tarieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Kijk voor een actueel overzicht van alle vergunningen en werkzaamheden op de overzichtskaart op de website van het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR).