Klacht indienen

Als u ontevreden bent over de gemeente, horen we dit graag. Als het kan, bespreek een klacht dan altijd eerst met de persoon zelf. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

Heeft u een klacht over de uitvoering van Wmo, de wijkteams, jeugdhulp, participatie, schuldhulp, inkomen, leerplicht, begeleiding naar werk of lokale minimaregelingen? Dan kunt u uw klacht indienen via de pagina Klacht indienen over het sociaal domein.

Wilt u een melding doorgeven over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, losliggende stoeptegels of volle afvalbakken? Vul dan het formulier op de pagina Melding woonomgeving in.

 • Vul het klachtenformulier in.
 • Log in met uw DigiD.

Heeft u een klacht over een medewerker met betrekking tot afval? Maak dan gebruik van het Afvalserviceportaal.

U kunt een klacht indienen als:

 • u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten
 • wij toezeggingen of afspraken niet nakomen
 • u zonder reden gevraagde informatie niet ontvangt
 • u van het kastje naar de muur gestuurd wordt
 • u vindt dat u niet netjes behandeld bent

Heeft u een klacht over een medewerker met betrekking tot afval? Maak dan gebruik van het Afvalserviceportaal.

 • Meldingen met betrekking tot verzamelcontainers, minicontainers, illegale stortingen en niet opgehaald afval horen niet thuis in een klacht. Maak hiervoor een melding aan via het Afvalserviceportaal Burgerportaal – Afvalbeheer.
 • Meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel of zwerfvuil. Dit soort klachten meldt u via de pagina Melding woonomgeving.
 • Meldingen over overlast, bijvoorbeeld parkeer- of geluidsoverlast of overlast van hangjongeren. Ook dit regelt u via de pagina Melding woonomgeving.
 • Gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen.
 • Als wij de toegestane tijd om te reageren, bijvoorbeeld voor bezwaar of aanvraag, niet gehaald hebben.
 • Als u schade heeft door iets wat de gemeente wel of niet gedaan heeft.
 • Regels (beleid) van de gemeente.
 • Over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd.
 • Over iets waarover u al eerder een klacht heeft ingediend.

De medewerker die de klacht behandelt, neemt binnen een week na ontvangst van de klacht per telefoon of brief contact met u op. U krijgt dan:

 • een bevestiging van de inhoud van uw klacht, als het nodig is vragen wij u om verduidelijking
 • uitleg over de afhandeling van uw klacht
 • informatie over de mogelijkheden om uw klacht toe te lichten
 • de naam van de persoon die uw klacht behandelt, bij deze persoon kunt u terecht met alle vragen over de afhandeling
 • uitsluitsel of uw klacht volledig is en dus kan worden behandeld

Antwoord binnen 6 weken

U krijgt, tenzij anders met u is afgesproken, binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht antwoord per brief. Daarin staat:

 • een samenvatting van uw klacht
 • de resultaten uit het onderzoek naar uw klacht
 • onze conclusies
 • de eventuele stappen die wij nemen naar aanleiding van uw klacht

Als we meer dan 6 weken nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kunnen wij de termijn met 4 weken verlengen. U krijgt hierover binnen 6 weken na ontvangst van de klacht bericht.

Niet tevreden?

Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Hij onderzoekt uw klacht dan opnieuw. De Ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.