Dwangsom bij te laat beslissen

Beslissen wij niet op tijd over uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u ons in gebreke stellen. U vraagt ons dan om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Doen we dat niet op tijd? Dan moeten wij u een vergoeding betalen. Dit heet een dwangsom.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Ingebrekestelling

  • Vul het formulier in. Log in met DigiD (particulier) of met eHerkenning (bedrijf of organisatie).
  • Doe dit nadat de beslistermijn verlopen is. Wacht daar niet te lang mee.
  • U gaat zelf over de aanvraag of het bezwaar. U kunt niet namens iemand anders een dwangsom eisen.
  • U kunt geen dwangsom eisen voor kwijtschelding van gemeentebelastingen.

We beslissen meestal binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Of 6 weken bij bezwaar. Voor sommige onderwerpen is de termijn langer of korter. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Dit moeten wij u laten weten.

Heeft u geen reactie van ons gekregen op de ingebrekestelling? Wij moeten u dan een bedrag betalen. Dit is een bedrag voor iedere dag dat het besluit te laat is.

  • De eerste 14 dagen is dit € 23,00 per dag.
  • De volgende 14 dagen € 35,00 per dag.
  • De laatste 14 dagen € 45,00 per dag.
  • U krijgt nooit meer dan € 1.442,00 in totaal.

U kunt beroep instellen bij de rechter. De rechter kan bepalen dat wij binnen 2 weken moeten beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als wij niet binnen 2 weken beslissen.