Regeling meedoen

Met een minimum inkomen is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Via de regeling Meedoen is een tegemoetkoming mogelijk voor volwassenen en kinderen.

DigiD Logo

Log in met DigiD. Lees meer over DigiD.

Aanvragen regeling meedoen

Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner en naar het vermogen van uw eventuele thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering enzovoorts. Kijk voor meer informatie bij de inkomens- en vermogensgrenzen.

Volwassenen kunnen maximaal € 150,00 per jaar per volwassene vergoed krijgen. De volgende kosten worden vergoed via de regeling Meedoen:

 • Lid worden van een club
 • Sociale en culturele activiteiten
 • Recreatieve uitjes
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Rotterdampas kopen
 • Een cursus volgen
 • Een computer of fiets kopen

U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van een sociale- of sportactiviteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten. De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Dankzij het Kindpakket kunnen kinderen en jongeren van ouders met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen als sport- of muziekles en een schoolreisje.

De volgende kosten worden vergoed: lid worden van een club, deelname aan sociale en culturele activiteiten, cursussen, zwemmen, plaatselijke seizoens-activiteiten, muziekles, instrumenten, sportbenodigdheden, recreatieve uitjes, aanschaf van een computer, fiets of kleding, voor verjaardagsfeestjes en schoolkosten. Als uw kind iets anders nodig heeft, dan kunt u dit gemotiveerd aanvragen.

De hoogte van de vergoeding is :

 • € 350,00 per kind van 4 tot en met 11 jaar
 • € 450,00 per kind van 12 tot en met 17 jaar

Via het declaratieformulier kunt u aangeven welke kosten u voor uw kind gaat maken of al heeft gemaakt, zodat wij de vergoeding kunnen uitbetalen. Dit kan meerdere malen in een kalenderjaar, totdat de maximale vergoeding is bereikt. U hoeft geen rekeningen of betaalbewijzen in te leveren, maar u moet deze wél bewaren. Tot 1 juli van het volgende kalenderjaar kunnen wij deze ter controle namelijk bij u opvragen.

De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis en andere kosten die de school in rekening brengt. In de regeling Meedoen staat een schoolkostenregeling voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Per kind is er een vergoeding van € 250,00 in het brugklasjaar, en € 175,00 voor de schooljaren voortgezet onderwijs na de brugklas. De regeling geldt alleen voor het voortgezet onderwijs en voor kinderen tot 18 jaar.
Vanaf het derde leerjaar is er een eenmalige tegemoetkoming mogelijk van maximaal € 500,00 voor een (buitenlandse) schoolreis / internationalisering / werkweek.

Met deze vergoeding kunt u de rekening van de school betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een iPad, laptop, een schoolreis of andere ouderbijdragen die school van u vraagt.

Stappenplan

 • Met het formulier Verklaring schoolkosten gaat u naar de school van uw kind. U vult het in samen met een medewerker van de school. Zo weten wij op welke school en in welke klas uw kind is ingeschreven voor het schooljaar. Vergeet niet beiden te ondertekenen.
 • Doe een kopie van de rekening die u van school kreeg bij de schoolverklaring.
 • U levert de schoolverklaring en de kopie van de rekening in bij de gemeente.
 • Vervolgens wordt de tegemoetkoming overgemaakt naar de school. Als u de schoolkosten zelf heeft betaald en u kunt dat laten zien dan wordt het bedrag aan u uitbetaald.

Let op: U kunt de tegemoetkoming aanvragen gedurende het schooljaar dat loopt van 1 augustus tot 1 augustus, als het schooljaar is afgelopen kunt u geen aanvraag meer doen voor voorgaande schooljaren.

U vraagt de vergoeding voor uzelf of uw kind(eren) online aan via bovenstaande knop. U heeft uw inloggegevens DigiD nodig.

De Tegemoetkoming Meedoen kan worden uitbetaald na ontvangst van het declaratieformulier. Op dit formulier kunt u aangeven om wat voor kosten het gaat, hoe hoog de kosten zijn en voor welk gezinslid de kosten worden gemaakt. U hoeft dan geen bonnen of betaalbewijzen meer in leveren.

Let op: als u kosten declareert die niet worden vergoed via Meedoen, volgt er geen betaling.

Dit kan meerdere malen in het kalenderjaar totdat de maximale vergoeding is bereikt. Naar aanleiding van deze declaratie zullen wij de vergoeding uitbetalen.

U hoeft geen rekeningen of betaalbewijzen in te leveren, maar u moet deze wél bewaren. Tot 1 juli van het volgende kalenderjaar kunnen wij deze namelijk ter controle bij u opvragen.

U kunt bellen met Vraagwijzer. Bel van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur met Vraagwijzer: (010) 501 12 22. Op vrijdag is Vraagwijzer tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar.

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij invullen formulieren.