Leerplicht

De leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden, tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. De meeste kinderen gaan al vanaf 4 jaar naar school.

Van 16 tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18de verjaardag naar school moeten gaan. Een startkwalificatie is minimaal een diploma havo of mbo niveau 2. Tijdens de kwalificatieplicht gelden dezelfde regels als tijdens de leerplicht.

U bent als ouder/verzorger verplicht om een kind in te schrijven op een school. Vanaf 12 jaar is een kind ook zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Als uw kind dan niet naar school gaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar

Uw kind mag 5 uur per week thuisblijven als een hele schoolweek nog te vermoeiend is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. Meld het wel aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuis houdt. Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

In sommige situaties is bijzonder verlof (toegestaan verzuim) mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld voor een huwelijk, begrafenis of een religieuze feestdag.

Wilt u bijzonder verlof van 10 dagen of minder aanvragen? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind. Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen, heeft u bewijsstukken nodig die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht. Bijzonder verlof voor méér dan 10 dagen vraagt u bij ons aan.

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bekijk de regels, uitzonderingen en voorwaarden de website van de Rijksoverheid.

U kunt vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen:

  • Bij psychische en lichamelijke klachten bij uw kind;
  • Als geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt;
  • Als uw kind in het buitenland naar school gaat;
  • Als u een trekkend bestaan leidt, bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente, via e-mail leerplicht@albrandswaard.nl of via telefoonnummer (010) 506 11 11, dat u uw kind niet inschrijft op een school. Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. De volgende jaren, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen. De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan de vrijstelling langer zijn.

Wat heb ik nodig bij een aanvraag vrijstelling?

  • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
  • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
  • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

De leerplichtambtenaar is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer (010) 506 11 11 en via e-mail leerplicht@albrandswaard.nl.