Trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland wilt trouwen, dan heeft u in sommige landen verschillende documenten nodig. Vraag in het land zelf wat u precies nodig heeft om daar te kunnen trouwen. Hieronder leest u hoe u verschillende documenten kunt aanvragen.

  • Woont u vanaf uw geboorte in Albrandswaard? Vraag de verklaring van huwelijksbevoegdheid bij ons aan. Bel ons via telefoonnummer (010) 506 11 11 voor een afspraak. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. U hoort dan direct welke (buitenlandse) originele documenten u nodig heeft. In sommige gevallen moeten buitenlandse documenten legalisatie en een officiële vertaling hebben.
  • Woont u in het buitenland en was uw laatste woongemeente in Nederland Albrandswaard? Vraag ook dan de verklaring bij ons aan. Was uw laatste woonplaats in een andere Nederlandse gemeente? Bel dan met die gemeente voor informatie.
  • Woont u in het buitenland en u woonde u nooit in Nederland? Vraag de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u getrouwd bent.

Het land waar u gaat trouwen, kan om een ongehuwdverklaring vragen. Dit is een (internationaal) uittreksel BRP. Op dit uittreksel staat uw burgerlijk staat. Als inwoner van Albrandswaard kunt u een uittreksel BRP aanvragen.

Als u niet meer ingeschreven staat in Nederland, dan vraagt u een (internationaal) uittreksel RNI aan.

Woont u in Albrandswaard en bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk bij ons registreren. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Maak een afspraak via telefoonnummer (010) 506 11 11.

Soms moet uw buitenlandse huwelijksakte een legalisatie en een officiële vertaling hebben.

Kom samen met uw huwelijkspartner naar de afspraak en neem in ieder geval mee:

  • originele huwelijksakte, eventueel met legalisatie en vertaling
  • geldige legitimatiebewijzen van beide partners

De eventuele verklaring over een schijnhuwelijk of partnerschap vult u aan de balie in.

Heeft 1 van u of u beiden niet de nationaliteit van een EU-land én geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan moet u beiden verklaren dat u geen schijnhuwelijk bent aangegaan. Met deze verklaring zegt u dat u niet alleen trouwt of een partnerschap aangaat om een verblijfsvergunning te krijgen.

Als we denken dat er toch sprake is van een schijnhuwelijk, gaan we dit onderzoeken. We kunnen het huwelijk of partnerschap niet registreren als we er van overtuigd zijn dat er sprake is van een schijnhuwelijk. De eigen verklaring blijft bewaard voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  • verklaring huwelijksbevoegdheid: € 29,00
  • uittreksel BRP (ongehuwdverklaring): € 19,00