Soorten graven op begraafplaats

Heeft u al eens nagedacht over het soort graf waarin u begraven wilt worden? Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Zo zijn er algemene graven, particulieren graven, kindergraven en grafkelders.

Op de begraafplaats in Poortugaal zijn alle graven 1 diep. U kunt kiezen voor een dubbel graf als u 2 graven naast elkaar wilt. Op de begraafplaats in Rhoon zijn alle nieuwe graven 2 diep.

In algemene graven worden meerdere mensen begraven die geen familieband met elkaar hebben.

Kan ik een algemeen graf reserveren?

Een algemeen graf kunt u niet zelf kiezen en reserveren. De gemeente geeft deze graven op volgorde uit.

Hoe lang blijft een algemeen graf bestaan?

Een algemeen graf op de begraafplaatsen is, tegen betaling, beschikbaar voor een periode van 15 jaar. Dit betekent dat het graf ten minste 15 jaar blijft bestaan. U kunt deze periode niet verlengen.

Wat is het ruimen van een algemeen graf?

Na 15 jaar kan de gemeente het graf ruimen. U krijgt, als belanghebbende van het graf, hiervan bericht. We begraven de stoffelijke resten kosteloos in een verzamelgraf. U kunt er ook voor kiezen om de stoffelijke resten te laten herbegraven in een particulier graf of te laten cremeren. Hier zijn kosten aan verbonden. Ook kunt u bepalen wat u met het gedenkteken wil doen.

Hoe en wanneer maakt de gemeente bekend dat zij graven gaat ruimen?

Een jaar voor het ruimen van de graven laten we dit weten via:

 • een brief aan de belanghebbende
 • de plaatselijke krant
 • onze website
 • het mededelingenbord op de begraafplaats
 • witte borden bij de vakken van de graven.

Wat kost het?

Houd rekening met diverse kosten, denk hierbij aan:

 • Kosten graf
 • Kosten onderhoud
 • Registreerkosten

Voor een overzicht van alle kosten van een algemeen graf kijkt u in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten.

Waarom staat er een wit bordje bij het graf?

Als er een wit bordje bij een graf staat, dan willen wij graag in contact komen met de rechthebbende of nabestaanden van de overledene(n). Het kan zijn dat de rechthebbende overleden of verhuisd is en wij deze informatie (nog) niet hebben.

Wilt u samen met uw partner of familie begraven worden? Dan kunt u het beste kiezen voor een particulier graf. Daar mogen 2 overledenen in liggen.

Kan ik een particulier graf reserveren?

Op de begraafplaatsen geven we graven uit op volgorde van ligging. U kunt geen graf reserveren.

Hoe lang blijft een particulier graf bestaan?

Een particulier graf is, tegen betaling, beschikbaar voor 20 jaar. Er is verlenging van het grafrecht mogelijk voor 5, 10, 20 jaar of voor onbepaalde tijd.

Wordt een overledene bijgezet in een particulier graf? En is de resterende periode korter dan 10 jaar? Dan moet u de periode met minimaal 10 jaar verlengen. De grafrust moet altijd minimaal 10 jaar zijn. Grafrust betekent dat een graf niet geruimd of geschud mag worden.

Wat zijn mijn rechten als rechthebbende?

Als u verantwoordelijk bent voor het graf (wij noemen dat rechthebbende) dan bepaalt u onder andere:

 • wie er in het graf begraven wordt
 • of u een gedenkteken wil plaatsen
 • of u de periode wil verlengen
 • of u afstand wil doen van het grafrecht

Ook bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en het gedenkteken.

Kan ik het grafrecht overschrijven naar iemand anders?

Ja dat kan. Alleen de rechthebbende (verantwoordelijke persoon) van het graf kan dit verzoek doen. Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunnen andere nabestaanden aan de gemeente vragen om rechthebbende te worden. Dit heet een verzoek tot overboeking. Hieraan zijn kosten verbonden. Als er geen rechthebbende meer is, wordt de gemeente eigenaar van het graf. In dat geval kunnen we het gedenkteken weghalen en het graf ruimen.

Wat is het schudden van een graf?

Een graf schudden betekent dat de stoffelijke resten dieper worden begraven in hetzelfde graf. Na het (eenmalig) schudden is er in het graf weer ruimte in het graf voor overledene(n). Soms is het schudden niet mogelijk. Dit hangt af van de omstandigheden.

Wat kost het?

Houd rekening met diverse kosten, denk hierbij aan:

 • Kosten graf
 • Kosten onderhoud
 • Registreerkosten

Voor een overzicht van alle kosten van een particulier graf kijkt u in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten.

Waarom staat er een wit bordje bij het graf?

Als er een wit bordje bij een graf staat, dan willen wij graag in contact komen met de rechthebbende of nabestaanden van de overledene(n). Het kan zijn dat de rechthebbende overleden of verhuisd is en wij deze informatie (nog) niet hebben.

Algemeen graf

 • In een algemeen graf op de begraafplaats in Poortugaal ligt 1 overledene. In een algemeen graf op de begraafplaats in Rhoon liggen 2 overledenen die geen familie van elkaar zijn.
 • Een algemeen graf is beschikbaar voor 15 jaar. U kunt deze periode niet verlengen. Na 15 jaar kan de gemeente het graf ruimen.
 • Bij een algemeen graf mag u een liggend gedenkteken plaatsen. De afmetingen van de steen zijn 60 cm hoog x 60 cm breed x 6 cm dik op een schuin roefje van 35 cm x 35 cm, oplopend van 10 cm naar 15 cm.

Particulier graf

 • In een particulier graf op de begraafplaats in Poortugaal ligt 1 overledene. Het is wel mogelijk om een dubbel graf aan te kopen. In een particulier graf op de begraafplaats in Rhoon liggen 2 overledenen die familie van elkaar zijn.
 • Een particulier graf is beschikbaar voor 20 jaar. Daarna kunt u deze periode verlengen. U kunt ook kiezen voor onbepaalde tijd.
 • Het is ook mogelijk 1 urn in en/of 2 urnen op het graf te plaatsen.
 • Een particulier graf mag met een liggend en/of een staand gedenkteken bedekt worden. Dit hangt af van de locatie van het graf.

Op de begraafplaatsen is een speciaal gedeelte voor particuliere kindergraven. Graven voor kinderen zijn voor 80 jaar beschikbaar.

Bent u inwoner van Albrandswaard? Dan betaalt de gemeente het grafrecht en het algemeen onderhoud van het graf. Overige kosten, zoals bijvoorbeeld de gedenksteen of het inschrijven in het register, komen voor uw eigen rekening. Bespreek dit met uw uitvaartondernemer.

Alle nieuwe particuliere graven op de begraafplaats in Rhoon zijn grafkelders.

In een grafkelder is plaats voor 2 overledenen. De verantwoordelijke voor de grafkelder (rechthebbende) bepaalt welke personen worden begraven in deze kelder.

Grafkelders kunnen niet geschud worden. Verder gelden dezelfde voorwaarden als voor een ‘gewoon’ particulier graf.