Subsidie AED

U kunt, als inwoner of voor een organisatie, subsidie aanvragen voor de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED) inclusief buitenkast en een onderhoudscontract. Vraag de subsidie aan via onderstaande knop.

U kunt de subsidie aanvragen voor:

 • Een AED inclusief een buitenkast en onderhoudscontract voor minimaal 2 jaar. De hoogte van deze subsidie is maximaal 1400 euro.
 • Een buitenkast voor een AED. De hoogte van deze subsidie is maximaal 500 euro.

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie voor een AED zijn:

 • De gemeente beoordeelt eerst de locatie van de AED voordat de subsidie wordt verleend.
 • De subsidieontvanger moet een AED en/of buitenkast kopen waarvan het merk/model/type voldoet aan de (inter)nationale wettelijk gestelde eisen en in het bezit is van een CE-keurmerk.
 • Bij de aanschaf van een AED met buitenkast moet een onderhoudscontract bij een erkend bedrijf worden afgesloten. Het contract moet een minimale looptijd hebben van twee jaar en ingaan op het moment van aankoop.
 • De organisatie/vereniging/stichting/inwoner wordt eigenaar van de AED en is ook verantwoordelijk voor aanschaf, plaatsing, onderhoud, beheer en een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Nadat het onderhoudscontract is verlopen, moet de beheerder de AED en/of buitenkast tijdens de technische levensduur onderhouden en controleren. Onder meer op goed werkende batterijen en electroden.
 • De beheerder moet de AED en/of buitenkast na gebruik weer gebruiksklaar maken.
 • De subsidieontvanger is verplicht de AED aan te melden binnen een termijn van drie maanden en aangemeld te houden bij HartslagNu. Na aanmelding kan de AED pas worden ingezet door burgerhulpverleners in de buurt.
 • De AED wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die bij voorkeur 24/7 bereikbaar is.
 • De subsidieontvanger is verplicht, binnen drie maanden na subsidieverlening, de factuur van de aangeschafte AED en/of buitenkast en een bevestiging dat de AED is aangemeld bij HartslagNu naar de gemeente te sturen.

Albrandswaard streeft naar een volledige dekking van AED’s in de gemeente. Dit betekent dat binnen een straal van 500 meter minstens drie AED’s beschikbaar moeten zijn. Dit wordt ook de 6-minuten zone genoemd. Omdat de kans dat een slachtoffer een hartstilstand overleeft het grootste is wanneer hulp met een AED binnen zes minuten arriveert.