Leningen en subsidies duurzaam ondernemen

Er zijn vele subsidies en leningen beschikbaar voor verduurzaming van uw onderneming. Lees hieronder meer over de verschillende subsidies en leningen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Deze regeling is een tegemoetkoming bij aankoop van zonneboilers en warmtepompen voor zakelijk gebruik. U kunt tot 40% van aanschafprijs terugkrijgen. De regeling loopt tot en met 31 december 2020. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Deze regeling is voor grote energieverbruikers (3×80 ampère c.q. 15 kWp). Het is een breed inzetbare subsidie voor opwek en besparing. De regeling gaat open vanaf 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is maar liefst een budget van € 5 miljard beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Salderingsregeling

Deze regeling is voor de kleinverbruiker (minder dan 3×80 ampère). U mag de zelf opgewekte stroom wegstrepen tegen de ingekochte stroom. Deze regeling loopt door tot en met 2023, daarna wordt deze afgebouwd tot en met 2031. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Dit is een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Tot 36% van het investeringsbedrag kan in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Dit is een subsidie voor als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie. 45% van de investeringskosten kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Deze regeling is voor de MKB’er die tot 250 werknemers (fte’s) in dienst heeft en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. De subsidie is bedoeld voor energieadvies op maar en ondersteuning bij uitvoering van een of meer van de maatregelen uit dit advies. Looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

BNG duurzaamheidsfonds

De Bank Nederlandse gemeenten (BNG) financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kunt u als zakelijke initiatiefnemer bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten met een omvang van €100.000 tot €2.500.000. Kijk voor meer informatie op de website van de BNG Bank.

Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)

Dit is het Stadshaven Ontwikkelingsfonds Rotterdam van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit fonds is nadrukkelijk geen subsidiepot en heeft een revolverende werking. Dit betekent dat de betaalde rente en aflossing terugstromen in het fonds. Het geld komt op die manier opnieuw beschikbaar voor nieuwe leningen. Zo kan SOFIE met hetzelfde geld meerdere projecten financieel ondersteunen. Voor SOFIE is een bedrag van circa €20 miljoen in beheer. Kijk voor meer informatie op de website van SVn.

Energiefonds Den Haag (ED)

Dit is het Energiefonds Den Haag van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het ED heeft een revolverende werking. Dit betekent dat de betaalde rente en aflossing terugstromen in het fonds. Het geld komt op die manier opnieuw beschikbaar voor nieuwe leningen. Zo kan het ED met hetzelfde geld meerdere projecten financieel ondersteunen. Kijk voor meer informatie op de website van SVn.