Buurtidee

Heeft u een wens of een leuk idee voor uw straat, buurt of wijk? Bijvoorbeeld samen met de buren de straat opknappen, een buurtfeest of een spelletjesmiddag voor de kinderen? Dan kunt u een financiële vergoeding aanvragen van maximaal € 2.500 om uw plan uit te voeren. Meld online uw buurtidee aan.

Het buurtidee moet aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder:

  • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of sociale samenhang in de buurt.
  • Minimaal 5 buurtgenoten steunen het idee.
  • Het is niet alleen voor persoonlijk gebruik en/of doeleinden maar voor iedereen uit de straat of buurt.
  • Het is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid.
  • Het is betaalbaar binnen de maximaal aan te vragen subsidie.
  • De aanvrager vervult een actieve rol bij de uitvoering van het idee.
  • Het idee vindt plaats in de gemeente Albrandswaard.
  • U levert bewijs dat het idee is uitgevoerd.

Lees de volledige voorwaarden in Uitvoeringsregels subsidie buurtideeën Albrandswaard 2024

Gemeente Albrandswaard heeft twee wijkregisseurs; Richard van Vliet en Burçin Korkmaz. Zij zijn het eerste aanspreekpunt over het buurtidee en kunnen u helpen bij het indienen van uw buurtidee. De wijkregisseurs hebben nauw contact met inwoners en partners uit de wijk. Ze zorgen voor verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. En ze signaleren de wensen en behoeften in de wijk. De wijkregisseurs zorgen ervoor dat zoveel mogelijk Albrandswaarders meedoen en meedenken.

U kunt contact opnemen met de wijkregisseurs via wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl.

De gemeente stelt dit jaar van 1 april tot 1 oktober 2024 een vergoeding beschikbaar voor buurtideeën. Voor ontmoetingen en fysieke middelen als het vergroenen van de straat, insectenhotels, koken voor elkaar, sport- en cultuur-activiteiten, of buurtfeesten als Halloween en Pasen. Het totaal te besteden budget voor buurtideeën in 2024 is €20.000,-.