Zaaknummer 867106
Onderwerp Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht
Samenvatting De gemeente en de Belastingdienst hebben de wijze waarop ze met elkaar wensen om te gaan vastgelegd in een convenant. In het convenant is de vorm en de intensiviteit van het toezicht van de Belastingdienst afgestemd op de kwaliteit van de interne beheersing, interne controle en externe controle van de gemeente. Uiteraard zijn en blijven de rechten en plichten op basis van de wet- en regelgeving zonder enige beperking van toepassing.
Beleidsterrein Economie
Duur 3 jaar
Datum ondertekening 4 oktober 2023
Partijen
  • Gemeente Albrandswaard
  • De Belastingdienst
Bijlagen

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Neem dan contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.