Inspreken bij de raad

Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad kunt u inspreken. Bij Beraad & Advies vergaderingen kunt u inspreken over agendapunten. Bij raadsvergaderingen kunt u ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

U kunt niet inspreken over:

  • besluiten waarover al een juridische procedure loopt (bezwaar of beroep);
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • zaken waarover u een klacht kan of kon indienen.

U vraagt spreekrecht aan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Contact met raadsleden of fracties

Heeft u zelf een idee over wat er moet gebeuren in Albrandswaard? Naast het inspreken tijdens vergaderingen of het indienen van een burgerinitiatief kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met raadsleden of fracties uit de raad. Wanneer u hen overtuigt van uw visie, kunnen zij een manier bedenken om hier aandacht voor te krijgen.

Heeft u vragen over de gemeenteraad? Neem dan contact op met de griffie:
telefoonnummer: (010) 506 11 00
e-mail: griffie@albrandswaard.nl

U kunt de gemeenteraad ook een brief sturen:
Gemeenteraad van Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon