Declaraties gemeenteraad

Ieder jaar leggen de fracties verantwoording af over waar zij geld aan besteden dat ze van de gemeente krijgen om als fractie goed te kunnen functioneren.

Kopieën van facturen en bonnen en de verantwoording van de voorgaande jaren is eventueel ook op te vragen via het e-mailadres griffie@albrandswaard.nl.

VVD

 • ontvangen budget/in kas: €1.400,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

EVA

 • ontvangen budget/in kas: €1.600,00
 • declarabel: €540,57

Stem-Lokaal

 • ontvangen budget/in kas: €1.300,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

Leefbaar AW

 • ontvangen budget/in kas: €1.100,00
 • declarabel: €249,85

CDA

 • ontvangen budget/in kas: €1.300,00
 • declarabel: €290,71

GroenLinks/PvdA

 • ontvangen budget/in kas: €1.300,00
 • declarabel: €234,95

NAP

 • ontvangen budget/in kas: €1.100,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

EVA

 • ontvangen budget/in kas: €1.550,00
 • declarabel: €1253,36

VVD

 • ontvangen budget/in kas: €1.425,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

Stem-Lokaal

 • ontvangen budget/in kas: €1.425,00
 • declarabel: €190,00

GroenLinks/PvdA

 • ontvangen budget/in kas: €1.100,00
 • declarabel: € 576,73

CDA

 • ontvangen budget/in kas: €1.275,00
 • declarabel: €440,34

Leefbaar Albrandswaard

 • ontvangen budget/in kas: €1.125,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

NAP

 • ontvangen budget/in kas: €1.100,00
 • declarabel: €129,00

VVD

 • ontvangen budget / in kas: €1.500,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

EVA

 • ontvangen budget / in kas: €1.400,00
 • bijzonderheden: fractieoverleg op locatie; coachingsessies
 • declarabel: €667,40

Stem-Lokaal

 • ontvangen budget / in kas: €1.300,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

Leefbaar AW

 • ontvangen budget / in kas: €867,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

CDA

 • ontvangen budget / in kas: €1.200,00
 • Bijzonderheden: bankkosten fractierekening
 • declarabel: €112,80

PvdA

 • ontvangen budget / in kas: € 0,00
 • bijzonderheden: geen voorschot in kas
 • declarabel: €0,00

NAP

 • ontvangen budget / in kas: €1.100,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: € 0,00

GroenLinks

 • ontvangen budget / in kas: €1.100,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

FRANS

 • ontvangen budget: €1.100,00
 • bijzonderheden: openbare infobijeenkomst
 • declarabel: €34,49

VVA

 • ontvangen budget: €433,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

VVD

 • ontvangen budget / in kas: € 1.500,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: € 0,00

EVA

 • ontvangen budget / in kas: €1.400,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: € 0,00

Stem-Lokaal

 • ontvangen budget / in kas: €1.300,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: €0,00

Leefbaar AW

 • ontvangen budget / in kas: €867,00
 • bijzonderheden: budget naar rato na afsplitsing
 • declarabel: € 0,00

CDA

 • ontvangen budget / in kas: € 1.200,00
 • declarabel: €108,00

PvdA

 • ontvangen budget / in kas: € 0,00
 • bijzonderheden: geen voorschot in kas
 • declarabel: €0,00

NAP

 • ontvangen budget / in kas: €1.100,00
 • bijzonderheden: geen kosten gedeclareerd
 • declarabel: € 0,00

GroenLinks

 • ontvangen budget / in kas: € 1.100,00
 • declarabel: € 35,00

FRANS

 • ontvangen budget / in kas: €1.100,00
 • bijzonderheden: budget naar rato na afsplitsing
 • declarabel: € 0,00

VVA

 • ontvangen budget / in kas: € 433,00
 • bijzonderheden: budget naar rato na afsplitsing
 • declarabel: € 0,00