Commissies Beraad & Advies

De meeste gemeenteraadsleden krijgen een portefeuille toebedeeld vanuit de partij. Bijvoorbeeld ‘financiën’ of ‘sport’. Hoe meer zetels de partij in de gemeenteraad heeft, hoe meer aandacht de afzonderlijke leden aan hun portefeuille kunnen besteden. Een gemeenteraadslid zal in de raads- en in commissievergaderingen het woord voeren over zijn of haar onderwerp.

Punten die in de gemeenteraadsvergaderingen besproken worden, worden voorbereid in verschillende commissies waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. In Albrandswaard noemen we deze commissies ‘Beraad en Advies’. Tijdens de ‘Beraads- en Adviesavonden’ kunnen raadsleden zich een beeld of oordeel vormen over onderwerpen die in de komende raadsvergadering op de agenda staan.

Er kunnen ook burgers benoemd worden in commissies, bijvoorbeeld vanwege hun grote kennis of betrokkenheid bij een bepaald onderwerp. Een commissie bereidt punten voor die later in de gemeenteraad besproken zullen worden. Dit is een stuk efficiënter dan iedere keer met de voltallige gemeenteraad punten door te spreken. In de commissies worden standpunten en meningen gevormd, bijgesteld of totaal gewijzigd. Voor belangengroeperingen zijn de commissievergaderingen het moment om invloed uit te oefenen. Over het algemeen zullen commissies vaker vergaderen dan de gemeenteraad.

Wilt u inspreken? Kijk op ‘Vergaderingen‘ in het raadsinformatiesysteem hoe u een verzoek hiertoe indient bij de griffier.