Aan de hand van het collegeprogramma stelt de gemeenteraad ieder jaar de programmabegroting vast. Hierin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar en wat dit gaat kosten.