10 juni 2024: vergadering Beraad en Advies Welzijn

7 juni 2024, 12:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Maandag 10 juni om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.

U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen
 • Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpbegroting 2025 GR Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond
 • Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpbegroting 2025 SVHW
 • Toestemming wijziging GR Veiligheidsregio Rotterdam
 • Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Rotterdam
 • Toestemming wijziging GR GGD
 • Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 GGD
 • Verordening woonruimtebemiddeling
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 GR Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH)
 • Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH)
 • Investeringskrediet voor het realiseren van flexwoningen

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.